Prečo agroekológia ?

Hlavnými dôvodmi, prečo farmári chcú hospodáriť ekologicky, sú obavy o životné prostredie a zdravie spoločnosti, v ktorej žijeme. Správnym poľnohospodárskym systémom dokážeme minimalizovať degradáciu pôdy a eróziu, znižovať znečistenie, optimalizovať biologickú produktivitu a podporovať zdravý stav pôdy, ako aj pestovaných rastlín. Ekologické pestovanie predstavuje veľa výziev. Kombináciou klasických prípravkov a biologických preparátov môžeme dosiahnuť zníženie dávok pesticídov na ha.  Už to je prvý úspech.

Každá plodina má iné nároky, dá sa však vypestovať vo výbornej kvalite aj ekologicky. My Vám v tom vieme pomôcť!

01

Ochrana bez rezíduí

02

100 % prírodné zloženie

03

Technológia na mieru

04

Osobný prístup

Bacaro v číslach

99 .
v agrosektore
0
produktov
0 %
ekologické produkty
Čo hovoria klienti o

Bacaro

Aktuality