Ochrana rastlín

Ošetrenie rastlín na bakteriálnej báze je vhodnou alternatívou kontroly mnohých poľnohospodárskych problémov. Prospešné mikroorganizmy pomocou svojho metabolizmu produkujú špeciálne enzýmy, ktoré pomáhajú eliminovať výskyt nežiaducich ochorení a škodcov na hospodárskych rastlinách. Komplexný metabolizmus mikroorganizmov zabranuje vytvoreniu rezistencie u cieľových škodcov, čím zaistí výbornú ochranu rastlinám aj pri opakovanom použití.​

Ošetrenie osiva​

Prípravky na ošetrenie osiva zabezpečujú rastline ochranu na začiatku vegetácie voči pôdnym hubovým patogénom ako aj škodcom.​

Pôdne granuláty

Aktívne baktérie kapsulované v prípravkoch vytvárajú okolo koreňov rastlín ochrannú bariéru proti nežiadúcim škodcom a patogénom v pôde.​

Foliárne produkty

Prospešné mikroorganizmy aktivujú v rastlinách obranné mechanizmy voči širokému spektru hubových chorôb a škodcov.

Regina

Biologické ošetrenie pôdy zabraňujúce výskytu pôdnych škodcov a patogénov.

Righello

Prípravok s biologickou aktivitou pre riešenie ťažších problémov so škodlivým hmyzom.

Effetto

Kvapalný mikrobiálny produkt s kontaktnou biologickou aktivitou pri eliminácii výskytu škodcov.

Soldato

Špecialista na pomoc v boji proti hubovým chorobám.

Mirato

Kvapalný mikrobiálny produkt s kontaktnou biologickou aktivitou pri eliminácii výskytu škodcov.

Calmati

Bakteriálny biologický prípravok zvyšujúci odolnosť ovocných drevín voči hubovým chorobám.

Affide

Kontaktný foliárny postrekový prípravok pre elimináciu výskytu škodcov.

Difesa

Kontaktný foliárny postrekový prípravok pre elimináciu výskytu škodcov, najmä roztočov.

Tenace

Špecialista na pomoc v boji proti háďatkám v kvapalnej forme.