Ochrana rastlín

Ošetrenie rastlín na bakteriálnej báze je vhodnou alternatívou kontroly mnohých poľnohospodárskych problémov. Prospešné mikroorganizmy pomocou svojho metabolizmu produkujú špeciálne enzýmy, ktoré pomáhajú eliminovať výskyt nežiaducich ochorení a škodcov na hospodárskych rastlinách. Komplexný metabolizmus mikroorganizmov zabranuje vytvoreniu rezistencie u cieľových škodcov, čím zaistí výbornú ochranu rastlinám aj pri opakovanom použití.​

Ošetrenie osiva​

Prípravky na ošetrenie osiva zabezpečujú rastline ochranu na začiatku vegetácie voči pôdnym hubovým patogénom ako aj škodcom.​

Pôdne granuláty

Aktívne baktérie kapsulované v prípravkoch vytvárajú okolo koreňov rastlín ochrannú bariéru proti nežiadúcim škodcom a patogénom v pôde.​

Foliárne produkty

Prospešné mikroorganizmy aktivujú v rastlinách obranné mechanizmy voči širokému spektru hubových chorôb a škodcov.

Regina

Biologické ošetrenie pôdy zabraňujúce výskytu pôdnych škodcov a patogénov.

Righello

Prípravok s biologickou aktivitou pre riešenie ťažších problémov so škodlivým hmyzom.

Effetto

Kvapalný mikrobiálny produkt s kontaktnou biologickou aktivitou pri eliminácii výskytu škodcov.

Soldato

Špecialista na pomoc v boji proti hubovým chorobám.

Mirato

Kvapalný mikrobiálny produkt s kontaktnou biologickou aktivitou pri eliminácii výskytu škodcov.

Calmati

Bakteriálny biologický prípravok zvyšujúci odolnosť ovocných drevín voči hubovým chorobám.