Tenace

Špecialista na pomoc v boji proti háďatkám v kvapalnej forme.

NOVINKA!

Vybrané kmene mikroorganizmov vďaka symbióze mykorízy a rizosféry indukujú v rastline obranné mechanizmy a zabezpečujú jej ochranu proti väčšine druhov háďatiek.

Mykoríza vyvoláva v rastline stimuláciu zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu antioxidantov, ako sú fytoalexíny a polyfenoly, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny.

Obzvlášť vhodná aplikácia prostredníctvom zavlažovacieho systému.

Formulácia – Kvapalina

Obsah mikroorganizmov:

  • Mykorízne huby (Glomus spp.) 2 %
  • Rizosférne baktérie – 1×109 KTJ/g
  • Nematophthora spp.
  • Paecilomyces spp.
  • Arthrobotrys spp.

Balenie – 20 l

Plodina

Dávka

Aplikácia

Sadenice

1 l/ 100 l vody

Ponoriť korene sadeníc do roztoku pred presádzaním

Zelenina

5 l /ha

Aplikujte pri zavlažovaní každých 10 – 20 dní v závislosti od tlaku škodcov

Okrasné rastliny

5 l/ ha

 

Aplikujte pri zavlažovaní každých 7 – 15 dní v závislosti od tlaku škodcov

Ovocné dreviny

5 l/ ha

Aplikujte pri zavlažovaní každých 20 – 30dní v závislosti od tlaku škodcov

Prípravok nezanecháva reziduá.
Povolené v ekologickom poľnohospodárstve.
Všetky baktérie obsiahnuté v produkte sú prirodzenou súčasťou pôdy.
Ochranná doba – 0 dní.

Nemiešať s produktami obsahujúcimi síru a meď! Skladovať na suchom a chladnom mieste. Neskladovať v blízkosti zdrojov tepla.