Starostlivosť o pôdu

Pôda je komplexný systém plný nespočetného množstva mikroorganizmov, ktorý poskytuje rastlinám živiny a podporu počas celej vegetácie. V jednom grame kvalitnej pôdy sa nachádza 10 – 20 miliónov baktérií. Avšak za posledných 50 rokov došlo k vážnemu poškodeniu biologického života našich pôd, čo vedie k ich rýchlej degradácii a strate pôdnej úrodnosti. Prípravky pôdnych bakteriálnych preparátov dokážu nielenže procesy degradácie spomaliť a zastaviť, ale postupom času navrátia pôde jej pôvodnú prosperitu. Intenzívnym zvyšovaním pôdnej mikrobiálnej populácie napomáhame humifikácii, lepšej využiteľnosti živín, vodnému hospodáreniu, štruktúre pôdy.

BactoFil A 10

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor - pre jednoklíčnolistové rastliny.

BactoFil B 10

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor - pre dvojklíčnolistové rastliny

Bactofil Cell

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu. Prípravok zvyšuje pomocou baktérií reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy.

Azofix Plus

Mikrobiologický biostimulátor rastlín pre efektívnu fixáciu atmosférického dusíka a zabezpečenie nutričných potrieb rastlín.

Fosfix Plus

Mikrobiálny biostimulátor rastlín zabezpečujúci optimálny príjem fosforu.

Bactoforce

Mikrobiálny biostimulátor pre správny vývoj zdravotného stavu rastlín.

Ruinex

Mikrobiálny biostimulátor na rozklad a mineralizáciu rastlinných zvyškov.