BactoFil A 10

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor - pre jednoklíčnolistové rastliny.

Charakteristika prípravku:

BactoFil A – bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor. Prípravok zvyšuje pomocou baktérií reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy a tým podporuje tvorbu draslíka.

Použitie pre aplikáciu pre jednoklíčnolistové rastliny

Zloženie: Azospirillum brasilense, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens, Streptomyces albus, rôzne mikroorganizmy, makro a mikro elementy, bio-syntetické enzýmy a rôzne účinné látka ( rastlinné hormóny, vitamíny, regulátory rastu a pod.). Priemerný obsah spolu: minimum 4.3 x 109 zárodkov / 1ml

Dávka:1 l /ha

Aplikačná dávka vody: 200 – 400 l/ha

Charakteristika baktérií:

Azospirillum brasilense– baktéria viažuca vzdušný dusík, ktorá znesie teploty nad 30°C, tým slúži na zásobovanie dusíkom aj v horúcom letnom období

Bacillus megaterium– po rozmnožení tohto mikroorganizmu v pôde dokáže koreňový systém rastliny prijímať mobilizovaný fosfor, ktorý v pôde existuje, ale pre rastlinu v neprístupných formách

Výhody použitia BactoFil A:

  • účinok baktérií aj pri nízkych teplotách (min. teplota pôdy 5 °C)
  • lepší a rýchlejší rozvoj koreňového systému
  • lepší a rovnomerný prístup k živinám počas celého vegetačného obdobia
  • zabezpečenie lepšieho úrodového potenciálu
  • tvorba fytohormónov
  • zlepšenie štruktúry pôdy, dezinfekcia pôdu
  • ekonomická efektívnosť – zníženie spotreby nákladov na výživu rastlín, ochranu rastlín a spotreby nafty

Rozložením rastlinných stebiel ako aj zeleného a maštaľného hnoja sa zužitkuje dusík, fosfor a draslík, ktorý sa privedie ku koreňovej sústave. Po spotrebovaní celulózy zo zvyškov rastlín, začnú tieto baktérie rozkladať a mineralizovať zvyšky rastlín, čím sa uvoľňujú mikroprvky a makroprvky, ktoré sú v nich viazané. Táto koordinovaná činnosť baktérií viažucich dusík, mobilizujúci fosfor a schopných odbúrať celulózu sa vedecky nazýva Metabióza.

Použitie a dávkovanie:

BactoFil A – je zvlášť vhodný pre pôdy s obsahom humusu nad 1%. Pri aplikácii pôda musí mať minimálne 5°C. Bakteriálne hnojivo sa používa optimálne 7-10 dní pred sejbou, pri vyšších teplotách nad 20°C treba zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 1-2 hodín, aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobému silnému slnečnému žiareniu. Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy s následným zapracovaním do pôdy alebo sa aplikuje pri sejbe s vhodnou techniku.

Upozornenie:

Produkty BactoFil

  • nemiešať s anti-bakteriálnymi produktami alebo s kvapalnými chemickými hnojivami.
  • nepoužívať kovové nádrže na aplikáciu
  • v prípade aplikácice priemyselných hnojív sa BactoFil aplikuje ako prvý a priemyselné hnojivá až 7-10 dní po aplikácii produktov BactoFil