O firme

Bacaro s.r.o. je mladá spoločnosť, ktorá prináša slovenským pestovateľom nové možnosti v oblasti ochrany a stimulácie plodín, ako aj podpory rastu a obnovy pôdnej úrodnosti. Okrem konvenčného pestovania vieme poskytnúť aj ekologickým farmárom riešenie širokej škály problémov na poli, v sade, ci skleníku.

Skôr ako predstavíme na trhu nový prípravok, vždy si overíme jeho účinok na vlastných pokusoch v spolupráci so slovenskými farmármi.

„To, ako nakladáme s pôdou, určuje nielen zdravie a vitalitu potravín, ale aj zdravie spoločnosti, v ktorej žijeme.“

Je dôležité si uvedomiť, že intenzívne zásahy do prostredia vedú k jeho postupnej degradácii. My, v spoločnosti Bacaro s.r.o., Vám radi ukážeme, že kompromisom medzi konvenčnou a ekologickou technológiou sa dajú dosiahnuť úžasné výsledky, a zároveň šetriť okolie.

Ukážeme vám, ako sa ekologické prípravky môžu začleniť do programu konvenčného poľnohospodárstva, čím sa farmárovi sprístupní veľa nových možností pri riešení problémov na poli. Zároveň sa však zvyšuje biologická aktivita pôdy, co vedie k jej zlepšenej štruktúre a úrodnosti.

 

Všetky testy prebiehajú na Slovensku v reálnych podmienkach.