Azofix Plus

Mikrobiologický biostimulátor rastlín pre efektívnu fixáciu atmosférického dusíka a zabezpečenie nutričných potrieb rastlín.

NOVINKA!

Počas procesu fixácie dusíka vstupuje dusík do pôdy z atmosféry. Zemská atmosféra obsahuje veľké množstvo plynného dusíka (N2), avšak takáto forma dusíka „nie je dostupná“ pre rastliny. Aby rastliny absorbovali atmosférický dusík, N2 sa musí transformovať v procese fixácie dusíka. Počas fixácie sa atmosférický dusík premieňa na formu, ktorá je dostupná pre rastliny.

Baktérie prípravku Azofix Plus získavajú energiu z rastlín a na oplátku im dodávajú dusík vo forme, ktorá je rastline prístupná. Fixovaný dusík sa transferuje rastlinou a je využitý na vytvorenie rastlinného tkaniva, čo umožňuje rastline rásť a využívať svoju genetickú produktivitu. Baktérie žijú voľne v pôde a riadia proces fixácie dusíka.

Benefity použitia:

  • Redukcia minerálnych dusíkatých hnojív až o 50 kg čistého N na hektár;
  • Syntéza rastových hormónov rastlín a vitamínov B;
  • Zníženie obsahu dusičnanov;
  • Lepšia kvalita plodín;
  • Podpora biologickej aktivity pôdy;
  • Zlepšenie pôdnej štruktúry a sorpcie, stav vody a vzduchu v pôde;

Zloženie: Paenibacillus polymyxa MVY-024 (1,2 x 1012 KTJ/l); vitamíny skupiny B: B1, B3, B6 a mikroprvky: Cu, Co, Fe, Mn, Mo, Zn (max 0,02 %); K – 7140 mg/l; Na – 1880 mg/l; Ca – 1500 mg/l; S – 1170 mg/l;  P – 278 mg/l; Mg – 275 mg/l.

 Formulácia: kvapalina

Aplikačná dávka:

Obilniny, repka: 1-3 l/ha – BBCH 01-30;

kukurica: 1-5 l/ha – BBCH 01-16;

cukrová repa: 1-3 l/ha – BBCH 01-16;

zelenina: 1-5 l/ha – BBCH 01-40;

ovocné dreviny: 1-4 l/ha – BBCH 01-59,

bobuloviny: 1-3 l/ha – BBCH 01-59

Aplikácia postrekom na pôdu pred sejbou, alebo dovtedy, kým rastliny nepokryjú celý povrch pôdy, resp. do kvitnutia.