BactoFil B 10

Bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor - pre dvojklíčnolistové rastliny

Charakteristika prípravku:

Vzájomne uznané hnojivo s evidenčným číslom: 1700

bakteriálne hnojivo s obsahom pôdnych baktérií (pomocná pôdna látka), ktorá vytvára optimálne prostredie pre dokonalejšiu metabiózu a tým obohacuje pôdu o prírodný dusík a fosfor. Prípravok zvyšuje pomocou baktérií reprodukciu mikroorganizmov zodpovedných za rozklad celulózy a tým podporuje tvorbu draslíka.

Použitie BactoFil B – pre dvojklíčnolistové rastliny pred sejbou a pre aplikáciu na pozberové zvyšky obilnín a repky olejnej.

Zloženie: Azospirillum lipoferum, Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Baccillus subtilis, Pseudomonas fluorensens, Micrococus roses, rôzne mikroorganizmy, makro a mikro elementy, bio-syntetické enzýmy a rôzne účinné látka ( fytohormóny, vitamíny, regulátory rastu a pod.) Priemerný obsah spolu: minimum 5.2 x 109 zárodkov / 1ml Dávka:1 l /ha

Aplikačná dávka vody: 200 – 400 l/ha

Charakteristika baktérií:

Azospirillum brasilense – baktéria viažuca vzdušný dusík, ktorá znesie teploty nad 30°C, tým slúži na zásobovanie dusíkom aj v horúcom letnom období

Bacillus megaterium – po rozmnožení tohto mikroorganizmu v pôde dokáže koreňový systém rastliny prijímať mobilizovaný fosfor, ktorý v pôde existuje, ale pre rastlinu v neprístupných formách

Výhody použitia BactoFil B:

  •  účinok baktérií aj pri nízkych teplotách (min. teplota pôdy 5 °C)
  • lepší a rýchlejší rozvoj koreňového systému
  • lepší a rovnomerný prístup k živinám počas celého vegetačného obdobia
  • zabezpečenie lepšieho úrodového potenciálu
  • tvorba fytohormónov
  • zlepšenie štruktúry pôdy, dezinfekcia pôdu
  • ekonomická efektívnosť – zníženie spotreby nákladov na výživu rastlín, ochranu rastlín a spotreby nafty

Rozložením rastlinných stebiel ako aj zeleného a maštaľného hnoja sa zužitkuje dusík, fosfor a draslík, ktorý sa privedie ku koreňovej sústave. Po spotrebovaní celulózy zo zvyškov rastlín, začnú tieto baktérie rozkladať a mineralizovať zvyšky rastlín, čím sa uvoľňujú mikroprvky a makroprvky, ktoré sú v nich viazané. Táto koordinovaná činnosť baktérií viažucich dusík, mobilizujúci fosfor a schopných odbúrať celulózu sa vedecky nazýva Metabióza.

Použitie a dávkovanie:

BactoFil B – aplikujeme na jar pred sejbou dvojklíčnolistových rastlín, pri aplikovaní pôda musí mať minimálne 5°C. Bakteriálne hnojivo sa používa optimálne 7-10 dní pred sejbou. Bakteriálne hnojivo BactoFil B sa aplikuje aj na pozberové zvyšky na strniská po zbere obilnín a repky olejnej. Pri vyšších teplotách nad 20°C treba zapracovať tento prípravok do pôdy v priebehu 1-2 hodín, aby mikroorganizmy neboli vystavené dlhodobému silnému slnečnému žiareniu. Aplikuje sa postrekovačmi na povrch pôdy s následným zapracovaním do pôdy alebo sa aplikuje pri sejbe s vhodnou techniku.

Upozornenie:

Produkty BactoFil

  • nemiešať s anti-bakteriálnymi produktami alebo s kvapalnými chemickými hnojivami. –
  • nepoužívať kovové nádrže na aplikáciu
  • v prípade aplikácice priemyselných hnojív sa BactoFil aplikuje ako prvý a priemyselné hnojivá až 7-10 dní po aplikácii produktov BactoFil