Regina

Biologické ošetrenie pôdy zabraňujúce výskytu pôdnych škodcov a patogénov.

Produkt obsahujúci spóry vybraných druhov a kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy.
Prospešné mikroorganizmy granulované v aktívnej forme začínajú v pôde okamžite pôsobiť, čím prispievajú k rýchlemu a zdravému vývoju rastliny. Aktívne pôsobia až 2 – 3 týždne.

Symbiotický účinok pôdnych baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti hlavným plesňovým patogénom, ako sú Fusarium, , Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma, Verticillium a iné hubové ochorenia.

Aktívne mikroorganizmy sa podieľajú na znižovaní výskytu drôtovcov a iných škodcov v pôde.
Typické pH slabej organickej kyseliny (okolo pH 4,5) produktu udržuje fosfor v pôdnom roztoku a sprístupňuje veľké množstvo výživných látok, ktoré rastlina bežne ťažko asimiluje.

Obsah humínových kyselín, fosforu, draslíka a organickej hmoty zabezpečí rastline skvelý začiatok vegetácie.

Prípravok je vhodné použiť do pôdy pred siatím, kedy napomáha eliminovať všetkých prezimujúcich škodcov a patogény v pôde.
Obzvlášť vhodné do pôd s nižším obsahom organickej hmoty.

Formulácia : Kapsulované aktívne baktérie

Obsah mikroorganizmov:

  • Mykorízne huby (Glomus spp.) 2 %
  • Rizosférne baktérie – 1×109 KTJ/g
  • Bacillus psychrodurans,
  • Bacillus licheniformis,
  • Metarhizium anisopliae
 

Balenie : 10 kg

Prípravok nezanecháva reziduá.
Povolené v ekologickom poľnohospodárstve.
Všetky baktérie obsiahnuté v produkte sú prirodzenou súčasťou pôdy.
Ochranná doba – 0 dní.