Pokusy

Pokus REGINA 2021 : Ošetrenie Papriky

Pôdne ošetrenie rastlín proti chorobám a škodcom. 

Dávka 15 kg/ha.

Zámerom pokusu bolo eliminovať napadnutie paprík sklerotíniovým vädnutím. Pestovateľ mal pri neošetrených rastlinách problém s vädnutím, kedy musel nahradiť priemerne 10 % priesad novými, mladými sadenicami. Pôdny mikrogranulát Regina dokázal eliminovať tlak sklerotínie natoľko, že v ošetrenej časti papriky neboli vôbec napadnuté.

Stránka produktu REGINA : https://bacaro.eu/produkty/ochrana-rastlin/regina/