Pokusy

Pokus SOLDATO 2021 : kukurica, slnečnica

Foliárne ošetrenie slnečnice proti chorobám. Pokus spočíval v porovnaní prípravku Soldato (dávka  3 l/ha) s konvenčnou chemickou ochranou v jednej aplikácii (15.07.2021). Pri porovnaní zdravotného stavu porastov neboli viditeľné významné rozdiely.

Foliárne ošetrenie kukurice proti fuziarióze šúľkov. Aplikácia prípravku bola vykonaná vo fáze kvitnutia kukurice v dávke 3 l/ha. V neošetrenom poraste bolo viac ako 37 % šúľkov napadnutých Fusarium. Oproti tomu pri ošetrených rastlinách sme zaznamenali len 4,2 % napadnutia Fusarium.

Stránka produktu SOLDATO : https://bacaro.eu/produkty/ochrana-rastlin/soldato/