Rizobene

Ošetrenie osiva sóje hrčkotvornými baktériami.

NOVINKA!

Nová formulácia produktu RIZOBENE kombinuje účinnosť kmeňov Bradyrhizobium japonicum s technológiou VPT (Vitality Protection Technology). VPT je technológia vyvíjaná v našich laboratóriách, ktorá umožňuje dlhodobo stabilizovať vitalitu bakteriálnych a hubových kultúr (98% záruka vitality po 3 rokoch), čím sa chráni produkt v balení, ale aj pri morení osiva. Vitalita zostáva nezmenená minimálne 6 mesiacov po ošetrení. Technológia VPT je založená na zmesi rôznych biotechnologických komponentov.

Účelom chirálnej D-glukózy, β-fruttopyranózy, je „udržať“ hrčkotvorné baktérie v životaschopnej  forme bez toho, aby sporulovali. Na druhej strane, Surfactin-Ge1037 je typ surfaktantu syntetizovaný niektorými kmeňmi Bacillus subtilis tvoriaci vynikajúci UV filter, ktorý chráni baktériu tým, že ju udržiava nažive, aj keď je vystavená UV žiareniu. Technológia VPT Vám preto umožňuje použiť prípravok RIZOBENE na morenie sóje aj niekoľko mesiacov pred sejbou bez rizika straty účinnosti.

Formulácia – Kvapalina

Obsah mikroorganizmov:

  • Mykorízne huby (Glomus spp.) 2 %
  • Rizosférne baktérie – 5×1010 KTJ/g
  • Bradyrhizobium japonicum

Aplikácia postrekom na osivo sóje.

Dávkovanie: 1 l / 1000 kg osiva

Prípravok nezanecháva reziduá. Povolené v ekologickom poľnohospodárstve. Všetky baktérie obsiahnuté v produkte sú prirodzenou súčasťou pôdy.

Ochranná doba – 0 dní.

Nemiešať s produktami obsahujúcimi síru a meď! Skladovať na suchom a chladnom mieste. Neskladovať v blízkosti zdrojov tepla.