Pokusy

Pokus EFFETO 2021 : Ošetrenie zemiakov

Ošetrenie zemiakov proti drôtovcom sme aplikovali na povrch pôdy pred sadením a následne zapracovali do hĺbky sadby (dávka 4 l/ha). Do takto pripravenej pôdy sme následne vysadili zemiaky. S výsledkov vidíme redukciu poškodenia zemiakov o takmer polovicu v porovnaní s kontrolnými neošetrenými rastlinami.

Ošetrenie repky proti skočkám prebiehalo postrekom rastlín vo fáze viditeľných klíčnych listov (dávka 5 l/ha). Ošetrený porast repky je v porovnaní s kontrolnou časťou hustejší a silnejší.

Stránka produktu EFFETTO : https://bacaro.eu/produkty/ochrana-rastlin/effetto/