Rady do záhradky, Rady pre farmárov

Drôtovce – riziko číhajúce pod povrchom

Drôtovce sú štíhle, valcovité larvy chrobákov rodu Agriotes (kováčik) s tvrdým telom, ktoré sú častým problémom mladých rastlín kukurice, ako aj zemiakov, koreňovej zeleniny alebo obilnín. Majú lesklú žltú až tmavohnedú farbu a ich veľkosť sa pohybuje od  13 až 38 mm. Keďže životný cyklus určitých druhov drôtovcov môže trvať v pôde 4 až 7 rokov, larvy môžu poškodiť na jednom poli niekoľko po sebe nasledujúcich plodín.

Dospelé kováčiky kladú drobné, biele, okrúhle vajíčka zvyčajne začiatkom leta do pôdy blízko koreňov tráv a ďalších rastlín z čeľade lipnicovitých. Škody spôsobené larvami drôtovcov v prvom roku sú malé, nepripisujeme im veľký význam. Hospodársky a ekonomicky významné však môžu byť škody v ďalších rokoch, kedy poškodenie drôtovcami môže postihnúť značnú časť úrody.

Larvy drôtovcov sa môžu živiť mladými korienkami osiva alebo jeho endospermom, pričom zostane len jeho obal (osemenie). Takéto poškodenie má za následok medzery v riadkoch kukurice. Drôtovce môžu taktiež dekapitovať mladé korene od nadzemnej časti rastliny alebo tunelovať do podzemných častí koreňa alebo stonky mladých rastlín kukurice, zemiakov, mrkvy… Tieto rastliny sa budú javiť ako zakrpatené alebo zvädnuté.

K poškodeniu drôtovcom dochádza hlavne v raných štádiách vegetácie rastlín. Zvyčajne veľké škody spôsobuje v prípadoch, keď je kukurica zasadená príliš skoro a následne sa počasie ochladí, čím sa spomalí klíčenie semien. Zamorenie drôtovcami sa najčastejšie koncentruje v oblastiach, ktoré zostávajú vlhké po dlhú dobu. Naopak suché stanovištia týmto pôdnym škodcom nevyhovujú. S oteplením pôdy sa drôtovce presúvajú hlbšie, kde už nie sú hrozbou pre hospodárske plodiny.

Ochrana rastlín

Napadnutie poľa drôtovcami môžeme do istej miery zredukovať správnym striedaním plodín. Náchylné plodiny by sa na jednom mieste nemali pestovať dva roky po sebe. Taktiež takéto plodiny nevysievame na parcely, kde sa pred menej ako dvomi rokmi pestovali a zapravili krmoviny. Pokiaľ je už pole napadnuté drôtovcami, snažíme sa tu v najbližších rokoch vysievať plodiny odolné voči drôtovcom – strukoviny, repka, horčica, pohánka,…

Organofosfáty, organochloridy a karbamáty účinne likvidovali drôtovce v druhej polovici 20. storočia. Pre ich ekotoxicitu a akumuláciu v prostredí sa však tieto pesticídy v poľnohospodárstve už nepoužívajú. Novšie typy chemických insekticídov používaných v posledných dvoch dekádach (pyretroidy, fenylpyrazoly a neonikotinoidy) v mnohých prípadoch fungujú skôr ako odpudzovače škodcov. Niektoré z neonikotinoidov a fenylpyrazolov sú však už zakázané z dôvodu negatívneho účinku na včely a iné opeľovače, vodné bezstavovce a ryby alebo prospešné pavúky a roztoče.

Výborné výsledky pri eliminácii pôdnych škodcov vykazuje použitie entomopatogénnych húb Metarhizium anisopliae. Typickým mechanizmom účinku týchto húb je prenikanie do kutikuly drôtovca, následne jeho telo paralyzujú a deštruktívne kolonizujú.  Základným princípom aplikácie entomopatogénnych húb je zapracovať ich do pôdy pri siatí alebo vysádzaní tak, aby osivo, resp. korene rastlín prichádzali v čo najväčšej miere do styku s hubami. Tie následne vytvoria okolo osiva ochrannú bariéru, ktorá zabráni drôtovcom rastlinu poškodiť.

Obsah Metarhizium anisopliae pre použitie do pôdy nájdeme v prípravkoch RIGHELLO alebo EFFETTO. Produkty obsahujú okrem entomopatogénnych húb, zodpovedných za ochranu rastliny voči drôtovcom, aj mykorízne huby a rizosférne baktérie, ktoré u rastlín prispievajú k stimulácii zhrubnutia bunkovej steny, predĺženia koreňov, produkcii rastlinnej hmoty, pomáhajú endogénnej obrane rastliny a podporujú rastlinu v prvých štádiách vegetácie. Zároveň pôdu obohacujú o živú organickú hmotu, čo vedie k lepšej vododržnosti a podpore zdravej pôdnej mikroflóry. Keďže sa všetky mikroorganizmy obsiahnuté v prípravkoch prirodzene vyskytujú v pôde, nezanechávajú v prostredí žiadne reziduá a sú tak dostupné aj pre ekologické poľnohospodárstvo.

Máte otázky ? Potrebujete sa poradiť ? Odborník na ekológiu v poľhonospodárstve Ing. Jakub Mútňanský je tu pre Vás.

Autor článku : Ing. Jakub Mútňanský